Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo phòng giáo dục

A. Chức năng nhiệm vụ: - Tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. B. Thông tin lãnh...

BÀI GIẢNG  (35 bài)

TƯ LIỆU  (14 bài)

GIÁO ÁN  (12 bài)

ĐỀ THI  (44 bài)

Thành viên tích cực
Avatar
Trần Thị Quế
Điểm số: 12
No_avatarf
Bùi Thị Hương Trà
Điểm số: 6
Avatar
Nguyễn Thị Lan Hương
Điểm số: 6
Avatar
Nguyệt Hà
Điểm số: 6
Avatar
Vũ Thị Huệ
Điểm số: 6
Avatar
Nguyễn Hồng Nhung
Điểm số: 3
Avatar
Nguyễn Huệ
Điểm số: 3
Avatar
Tạ Ngọc Anh
Điểm số: 3

Website đơn vị tiêu biểu
NGHỀ VÀ NGHIỆP
Lượt truy cập: 1

Website cá nhân tiêu biểu
Website của Phạm Thị Thủy
Lượt truy cập: 15
Website của Trần Thị Quế
Lượt truy cập: 9
Bonsai Việt
Lượt truy cập: 1